VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

 Turite klausimų? Susisiekime!  

FBtelmail

 

    

Paieška

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ, VYKDANČIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE, ATASKAITŲ FORMŲ PATEIKIMO GRAFIKAS

Forma Nr. 3 Renginio planas

Forma Nr. 12 Mokinių sergamumo ataskaita

Forma Nr. 13 Planuojami renginiai kitam mėnesiui. PANAIKINTA.

Forma Nr. 14 Įvykę renginiai

Forma Nr. 15 Traumų atvejai ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje

Forma Nr. 16 Mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų ataskaita (pagal 027-1/a sveikatos pažymas)

Forma Nr. 17 Valgiaraščio ir mokinių maitinimo patikros ataskaita

Forma Nr. 18 Ikimokyklinės ugdymo įstaigos aplinkos, ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams patikros ataskaita

Forma Nr. 19 Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto ketvirčio ataskaitaForma Nr. 19 Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto ketvirčio ataskaita

Forma Nr. 20 Informacinis pranešimas "Dėl vaikų maitinimo organizavimo neatitikimo visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams"

Forma Nr. 21 Informacinis pranešimas "Dėl ikimokyklinės ugdymo įstaigos aplinkos ir/ar ugdymo proceso organizavimo neatitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams"

Sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaita Nr. 41-1-SVEIKATA

Sveikatos priežiūros ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje veiklos rodikliai (1 priedas)

Pedikuliozės susirgimų ataskaita