VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

 Turite klausimų? Susisiekime!  

FBtelmail

 

    

Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų programoje įtvirtinti 4 tikslai: sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį; sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką; formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą; užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius. Sveikata yra žmogaus vertybė ir gyvenimo pagrindas, kuris turi būti pakankamai tvirtas, kad būtų sėkmingai sprendžiami kasdienio gyvenimo klausimai, įveikiami socialiniai ir ekonominiai iššūkiai. Pusė mūsų visuomenės yra darbingo amžiaus žmonės. Darbe jie praleidžia 8 valandas – apie 60 proc. aktyvaus dienos laiko. Todėl darbo vieta yra puiki vieta, kur galima atkreipti dėmesį į žmonių sveikatą ir ypač į jų fizinį aktyvumą.


Sveikatos stiprinimas darbe – tai suderintos darbdavių, darbuotojų ir apskritai visuomenės pastangos gerinti dirbančiųjų sveikatą ir gerovę. Sveikatos stiprinimas darbe apima įvairias veiklas, pavyzdžiui: sveikos darbo aplinkos kūrimą, sveikatai palankių įstaigos struktūrinių pokyčių plėtrą, darbo vietos optimizavimą, streso valdymą ir rūpinimąsi darbuotojų psichine ir fizine sveikata, darbuotojų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą (fizinio aktyvumo, sveikos mitybos skatinimas, rūkalų, narkotikų, alkoholio vartojimo prevencija ir pan.).


Skiriant daug dėmesio darbuotojų sveikatai stiprinti darbe, gerėja ne tik jų sveikata, bet ir darbingumas, pasitenkinimas darbu, didėja motyvacija. Dėl šių priežasčių Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vėl kviečia dalyvauti įmonių/organizacijų konkurse „Dėdlē sveikiausi par vėsa rajuona 2017".

„Dėdlē sveikiausi par vėsa rajuona 2017" konkurso nuostatai

Platesnė informacija telefonu 8-444-60155 ir el. paštu info@telsiurvsb.lt;