VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

 Turite klausimų? Susisiekime!  

FBtelmail

 

    

Paieška

Šiandien minime:
2021 gegužės 14 d. [Penktadienis]
Mėnuo prieš rūkymą
Visos minėtinos dienos >>>

Sveikatos stiprinimo pagrindas yra sveikatos ugdymas. Jis skatina naudingų įpročių, vertybių ir elgesio, susijusių su sveikata formavimąsi. 

Sveikatos stiprinimo idėja remiasi: 

 • vertybėmis ir požiūriais, kurie grindžiami darbo organizavimu mokykloje bei personalo veikla;
 • glaudžiais ryšiais su moksleivių tėvais; 
 • savivaldybės, visuomenės ir mokyklos bendradarbiavimu; 
 • palankia politine ir įstatymine situacija. 


Idealiu atveju mokykla, planuodama sveikatos stiprinimo veiklą, turėtų numatyti tris esmines kryptis:

Tarpusavyje derėdamos ir viena kitą papildydamos minėtos kryptys leistų plėtoti ilgalaikes, nuoseklias ir pažangias sveikatos stiprinimo programas, atitinkančias moksleivių amžių ir jų poreikius.
Visos vaikų ugdymo institucijos, siekdamos įgyvendinti projekte numatytus uždavinius bei rengdamos konkrečius veiklos planus, vadovaujasi 12 kriterijų:

 1. Kiekvieno asmeninės vertės bei svarbos pajutimas sveikatos ugdymo srityje. 
 2. Geros, pasitikėjimą keliančios atmosferos mokykloje sukūrimas. 
 3. Stimulų, lemiančių visų moksleivių dalyvavimą, sukūrimas. 
 4. Kiekvienos galimybės gerinti mokymosi sąlygas išnaudojimas. 
 5. Mokyklai keliamų socialinių tikslų supratimas. 
 6. Gerų santykių ne tik mokykloje, bet ir šeimoje bei bendruomenėje, kūrimas. 
 7. Ryšių tarp pradinių ir vidurinių mokyklų formavimas, siekiant sukurti nuoseklią sveikatos ugdymo sistemą. 
 8. Visos mokyklos bendruomenės sveikatos ir gerovės lygio kėlimas. 
 9. Teisingos mitybos įpročių formavimas. 
 10. Mokytojo, kuriuo seka moksleiviai, vaidmens didinimas sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo srityje. 
 11. Pagalbos, kurią gali suteikti kitos tarnybos ir organizacijos, panaudojimas. 
 12. Aktyvus sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimas sveikatos stiprinimo darbe


Kaip tapti sveikatą stiprinančia mokykla?
Sveikatos apsaugos ministro bei švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d bendru įsakymu Nr. V-684/ISAK-1637 patvirtintas Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašas (Žin., 2007, Nr.91-3656; 2010, NR.74-3758).

Šis dokumentas skirtas visoms mokykloms, norinčioms tapti sveikatą stiprinančiomis mokyklomis bei mokykloms priklausančioms sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui. Jis numato mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis kriterijus, sveikatos stiprinimo programų vertinimo tvarką, pažymėjimų registravimo ir išdavimo tvarką.
Mokyklos vertinimą dėl pripažinimo sveikatą stiprinančia mokykla atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sudaryta Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis bendra dviejų ministerijų (Sveikatos apsaugos ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos) komisija.

Šiai Komisijai mokyklos direktorius, siekdamas, kad mokykla būtų pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla ar pratęsiamas sveikatos stiprinančios mokyklos pripažinimo pažymėjimas, teikia prašymą. Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku adresu:
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

 • duomenys apie mokyklą (Žin., 2007, Nr.91-3656; 2010, NR.74-3758, 3 priedas); 
 • mokyklos tarybos protokolas, kuriuo pritariama sveikatos stiprinimo programai; 
 • mokyklos direktoriaus patvirtinta sveikatos stiprinimo 5 metų programa; 
 • mokyklos direktoriaus patvirtinta grupės, organizuojančios sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje, personalinė sudėtis.

Daugiau informacijos galite rasti skaitydami Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašą (Žin., 2007, Nr.91-3656; 2010, NR.74-3758), pasiskambinę telefonu 8 ~ 5 247 7347 į Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų skyrių arba rašykite mums elektroninio pašto adresais nijole.paulauskiene@smlpc.lt, dalia.sabaliauskiene@smlpc.lt .

Kviečiame visus, kurie neabejingi sveikatą stiprinančioms mokykloms, teikti prašymus ir užsiimti sveikatinimo veikla mokyklose. 

Dėmesio!

Mūsų tinklapis naudoja slapukus, siekiant pagerinti mūsų svetainės funkcionalumą ir analizės tikslais.