VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

 Turite klausimų? Susisiekime!  

FBtelmail

 

    

Paieška

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2016 m. gegužės – rugsėjo mėn. vykdė Telšių rajono maudyklų vandens kokybės stebėseną. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, sumažinti maudyklų taršą ir prisidėti prie maudyklų vandens kokybės gerinimo, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rinko informaciją ir reguliariai teikė informaciją rajono gyventojams apie maudyklų vandens kokybę.

Telšių rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1d. nutarimu Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje", 1998 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 59 „Dėl paplūdimių ir visuomenės poreikiams naudojamų plotų nustatymo" patvirtino du paplūdimius:
1. 
Germanto ežero paplūdimys (Telšių seniūnija);
2.  
Lūksto ežero paplūdimys (Varnių seniūnija).

Atsižvelgdami į tai, kad prie Masčio ežero laisvalaikį leidžia vis daugiau miesto ir rajono gyventojų, maudymosi sezono metu vandens mėginiai buvo imami ir iš Masčio ežero.

Maudyklų vandens tyrimai buvo atliekami vadovaujantis HN92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė" (Žin., 2007, Nr. 139-5716) ir 2011 metų kovo 7 dienos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-212 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė patvirtinimo” pakeitimo” nuostatomis. Maudyklų vandens kokybės tyrimai buvo pradėti gegužės 26 dieną ir reguliariai atliekami 2 kartus per mėnesį (birželis, liepa, rugpjūtis) iki rugsėjo 8-osios Germanto ir Lūksto ežero paplūdimiuose bei kartą per mėnesį dviejose Masčio ežero vietose. Taip pat kartą ketvirtyje (gegužę, rugpjūtį ir spalį) buvo atliekami Masčio ežero ir Biržuvėnų tvenkinio cheminiai tyrimai (bendrasis azoto ir bendrasis fosforo kiekio nustatymas). Vandens tyrimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius.

Maudyklų vandens kokybės vertinimas atliekamas remiantis dviejų mikrobiologinių parametrų: žarninių enterekokų ir žarninių lazdelių (E.coli) duomenų rinkiniu.

2 lentelė. Maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai parametrai

Mikrobiologiniai parametrai Privalomos vertės
  1. Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip
100
  1. Žarninių lazdelių (Escherishia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip
1 000


Iš viso per maudymosi sezoną Telšių rajono savivaldybės paplūdimuose buvo atlikti 26 mikrobiologiniai tyrimai.
Tyrimų rezultatai parodė, kad visų maudyklų vandens kokybės rodikliai atitiko Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuotus vandens kokybės reikalavimus ir juose maudytis buvo galima.

Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų liekanų per maudymosi sezoną nebuvo pastebėta.

Dėmesio!

Mūsų tinklapis naudoja slapukus, siekiant pagerinti mūsų svetainės funkcionalumą ir analizės tikslais.