Telšių rajono savivaldybės VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2021 metų Telšių rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybė

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2021 m. gegužės – rugsėjo mėn. vykdė Telšių rajono maudyklų vandens kokybės stebėseną. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, sumažinti maudyklų taršą ir prisidėti prie maudyklų vandens kokybės gerinimo, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rinko ir reguliariai teikė informaciją rajono gyventojams apie maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio kokybę.

Telšių rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje”, 1998 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 59 „Dėl paplūdimių ir visuomenės poreikiams naudojamų plotų nustatymo” patvirtino du paplūdimius:

  1. Germanto ežero paplūdimys (Telšių seniūnija);
  2. Lūksto ežero paplūdimys (Varnių seniūnija).

Šiemet, maudymosi sezono metu, vandens mėginiai buvo imami iš Masčio (dviejų vietų) ir Ilgio ežerų, bei Viešvėnų ir Degaičių tvenkinių.  

Maudyklų vandens kokybės tyrimai buvo pradėti gegužės 28 dieną ir reguliariai atliekami 2 kartus per mėnesį (birželis, liepa, rugpjūtis) iki rugsėjo 7-osios Germanto ir Lūksto ežero paplūdimiuose bei kartą per mėnesį dviejose Masčio ežero vietose, Ilgio ežere, Viešvėnų ir Degaičių tvenkinių paplūdimiuose. Vandens tyrimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius.

1 lentelė. Telšių rajono savivaldybės vandens mėginių paėmimo grafikas

Eil. Nr.Vandens telkiniai, kurie bus tiriamiMėginio paėmimo data
  gegužėbirželislieparugpjūtisrugsėjis
 
1.Germanto ežero paplūdimys (mikrobiologiniai tyrimai)2811251226092306
2.Lūksto ežero paplūdimys (mikrobiologiniai tyrimai)2811251226092306
3.Masčio ežeras, ties Butkų Juzės g. (mikrobiologiniai tyrimai)28 25 262306
4.Masčio ežeras, ties Zakso kalnu (mikrobiologiniai tyrimai)28 25 262306
7.Viešvėnų tvenkinio paplūdimys (mikrobiologiniai tyrimai)28 25 262306
8.Ilgio ežero paplūdimys (mikrobiologiniai tyrimai)28 25 262306
9.Degaičių tvenkinio paplūdimys (mikrobiologiniai tyrimai)28 25 262306

Maudyklų vandens kokybės vertinimas atliekamas remiantis dviejų mikrobiologinių parametrų: žarninių enterekokų ir žarninių lazdelių (E.coli) duomenų rinkiniu.

2 lentelė. Maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai parametrai

Mikrobiologiniai parametraiPrivalomos vertės
Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip100
Žarninių lazdelių (Escherishia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip1 000

Iš viso per maudymosi sezoną Telšių rajono savivaldybės paplūdimiuose buvo atlikta 41 mikrobiologinis tyrimas, kurie buvo numatyti ir suplanuoti pagal planą.

2021 metais maudyklų vandens kokybės rodikliai atitiko Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuotus vandens kokybės reikalavimus ir juose maudytis buvo galima.

Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų liekanų per maudymosi sezoną nebuvo pastebėta.

Vadovaujantis Lietuvos Higienos normomis HN 92:2018 “Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė”, 4 priedu, vieną kartą per mėnesį iki maudymosi sezono pradžios ir kas mėnesį maudymosi sezono metu buvo tiriamas paplūdimių smėlis. Kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.

Pasidomėti maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio kokybe galima Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro internetiniame puslapyje www.telsiurvsb.lt, fb paskyroje TelsiurajonoVSB, Telšių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.telsiai.lt, bei Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinėje svetainėje www. smlpc.lt .

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status