Telšių rajono savivaldybės VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Vyriausybės nutarimai

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2006-2013 metų strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2006-2008 metų plano patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 70 – 2574);

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 6 d. nutarimas Nr. 5 „Dėl sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 5-96);

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 184 “ Dėl vaiko gerovės valstybės politikos strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2005–2012 metų plano patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 25-802);

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 836 „Dėl vaikų sveikatos stiprinimo 2008-2012 metų programos patvirtinimo“( Žin., 2008, Nr. 104 -3979);

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. 1904 „Dėl vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programos patvirtinimo“ ( Žin., 2008, Nr. 127 – 4848);

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimas Nr.1273 “Dėl valstybinės ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės 2003-2008 metų programos patvirtinimo”. (Žin., 2003, Nr.98-4399);

7. Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. balandžio 3d. nutarimas Nr. X-1070 „Dėl Psichikos sveikatos strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1572);

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18d. nutarimas „Dėl Valstybinės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2008-2010 metų programos patvirtinimo“,( Žin., 2008, Nr. 76-3014);

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 19 „Dėl Blaivybės metų programos patvirtinimo“, (Žin., 2008, Nr. 8-2770);

10. Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. IX-2110 „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 metų programos patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 58-2041);

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 30 d. nutarimas Nr. 954 „Dėl Valstybės tabako kontrolės programos patvirtinimo” (Žin., 1998, Nr.69-2010; 2004, Nr.140-5115);

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 209 „Dėl Vaikų ir jaunimo socializacijos programos patvirtinimo” (Žin., 2004 Nr.30-995; 2006, Nr.38-1344);

13. Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. liepos 2 d. nutarimas Nr. VIII-833 „Dėl Lietuvos sveikatos programos patvirtinimo” (Žin., 1998, Nr. 64-1842);

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 448 „Dėl valstybinės traumatizmo profilaktikos 2008-2010 metų programos patvirtinimo“. (Žin., 2008, Nr.58-2174);

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 392 „Dėl nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos ir vaikams 2008-2010 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.51-1892);

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 836 „Dėl vaikų sveikatos stiprinimo 2008-2012 metų programos patvirtinimo“ ( Žin., 2008, Nr.104-3979 );

17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas „Dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2007-2009 metų programos patvirtinimo“ ( Žin., 2008, Nr.104-3979 );

18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9d. nutarimas Nr. 691 ,, Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2008-2009 m. programos patvirtinimo“ ( Žin., 2008, Nr. 83-3295);

19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1350 ,,Dėl nacionalinės demografinės politikos strategijos patvirtinimo“ ( Žin., 2004, Nr. 159-5795);

20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas Nr. 984 ,,Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strateginio plano patvirtinimo“ ( Žin. 2001, Nr. 71-2534).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status