Telšių rajono savivaldybės VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Įstatymai

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 2003 m. birželio 28 d. Nr. IX – 1630 (Žin., 2003, Nr. 63- 2853) ;

2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo įstatymas 1998 m. gruodžio 1 d. Nr. VIII – 946 (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1996, Nr. 102-2315, 1997, Nr. 64-1507, Nr. 67-1661);

3. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX – 886 ( Žin., 2002, Nr. 56; 2007, Nr. 64-2455);

4. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X – 1238 ( Žin., 2007, Nr. 80-3214);

5. LR visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas 2002 m. liepos 3 d. Nr. IX-1023 ( Žin., 2002, Nr. 72-3022);

6. LR statistikos įstatymo nauja redakcija 1999 m. gruodžio 23 d.Nr. VIII-1511, 99.12.23, (Žin., 1999, Nr.114-3299);

7. LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-886, (Žin., 2002, Nr. 56-2225);

8. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas. (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 2007, Nr. 81-3327);

9. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas. (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455 );

10. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas. (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2007, Nr. 64-2454);

11. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas. (Žin., 2004, Nr.164-5971; 2006, Nr. 73-2760);

12. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas. (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2007, Nr. 77- 3041; 2008, Nr. 48-1771);

13. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas. (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2006, Nr. 61-2175; 2006, Nr.73-2765; 2008, Nr. 76-3006);

14. Lietuvos Respublikos narkotikų ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas.(Žin., 1998, Nr. 8-161; 2000, Nr.61-1807; 2002, Nr.123-5536);

15. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. (Žin., 1991, Nr. 23-593; 1998, Nr. 67-1940; 2003, Nr. 63-2853).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status