Telšių rajono savivaldybės VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Dokumentų formos

Dokumentų formos bendrojo ugdymo ir ikimokyklinėse įstaigose dirbantiems specialistams

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus įsakymas „Dėl įstaigų, vykdančių bendrojo, ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas aplinkos vertinimo klausimynų patvirtinimo“

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus įsakymas „DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ, VYKDANČIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, TEIKIAMŲ ATASKAITŲ PATVIRTINIMO“

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose ataskaitų pristatymo grafikas

Ataskaitų formos:

Ugdymo įstaigos aplinkos, ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams patikros ataskaita

Mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, periodinės visuomenės sveikatos aplinkos vertinimo klausimynas

Švietimo teikėjo, vykdančio ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, periodinės visuomenės sveikatos aplinkos patikros klausimynas

MOKYKLOS, VYKDANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

41-1 Forma

UGDYMO ĮSTAIGOS APLINKOS, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO ATITIKTIES VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS PATIKROS ATASKAITA

VALGIARAŠČIŲ IR VAIKŲ MAITINIMO ATITIKTIES PATIKRINIMO ŽURNALAS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS RODIKLIŲ LENTELĖ

Užregistruotų vaikų pedikuliozės susirgimų skaičius

TRAUMŲ ATVEJAI UGDYMO ĮSTAIGOJE

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status