Telšių rajono savivaldybės VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Bus vykdomas periodinis mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos stebėsenos tyrimas

2024 m. kovo – gegužės mėn. visose Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose bus vykdomas periodinis mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos stebėsenos tyrimas, kurio metu bus apklausiami 5-ų, 7-ų ir 9-ų (pirmų gimnazijos) klasių mokiniai. Tyrimą koordinuoja Higienos institutas, o apklausą Telšių rajono mokyklose  organizuos ir vykdys Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (VSB).

Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos stebėsenos tyrimai savivaldybėse atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“, kuriame nustatyta, kad savivaldybės visuomenės sveikatos biurai pagal Higienos instituto parengtą metodiką ir klausimynus ne rečiau nei kas 4 metus.

Tyrimą mokyklose vykdo visuomenės sveikatos specialistai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 17.2 papunkčiu, kuriame nurodoma, kad visuomenės sveikatos specialisto funkcija yra rinkti, kaupti ir analizuoti stebėsenos (ne asmens) duomenis apie Mokinių gyvenseną.

Daugiau informacijos apie gyvensenos tyrimo vykdymą galima gauti Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, telefonu 8 (444) 60155, arba el. paštu sandra.valanciene@telsiurvsb.lt;

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status