Telšių rajono savivaldybės VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Įgyvendinamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas

ESFIVP

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-81-0003 „Sveikatos netolygumų mažinimas Telšių rajone, vykdant traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktiką“.

 Projekto tikslas – mažinti traumų ir nelaimingų atsitikimų, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių skaičių, didinant tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį, formuojant pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius, gerinat paslaugų prieinamumą.

Projekto metu organizuojami informaciniai ir šviečiamieji renginiai patyčių, atsakingos tėvystės, streso, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos temomis, mokymai kaip suteikti pirmąją pagalbą skendimų, nedegimų, kraujavimų, užspringimų atvejais, mokymai skirti savižudybių prevencijai, paskaitos ir praktiniai užsiėmimai vyresnio, 55+, amžiaus žmonėms, sužalojimų dėl nukritimų prevencijai.

Projekto tikslinė grupė – Telšių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys

Iš projektinių lėšų Biuras įsigijo pirmosios pagalbos mokomąjį manekeną su veiksmų vadovu ir automobilį.

Planuojama, kad projekto veiklose sudalyvaus 3044 unikalūs asmenys.

Projektui įgyvendinti yra skirta 159 075,00 Eur:  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (135 214,00 Eur), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (11 931,00 Eur) ir Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšos (11 931,00 Eur).

Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 2018-08-01 – 2022-08-01.

www.esinvesticijos.lt

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status