Telšių rajono savivaldybės VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Telšių rajono maudyklų vandens kokybės stebėsenos ataskaita už 2023 m.

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2023 m. gegužės – rugsėjo mėn. vykdė Telšių rajono maudyklų vandens kokybės stebėseną. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, sumažinti maudyklų taršą ir prisidėti prie maudyklų vandens kokybės gerinimo, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rinko ir reguliariai teikė informaciją rajono gyventojams apie maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio kokybę.

Telšių rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje”, 1998 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 59 „Dėl paplūdimių ir visuomenės poreikiams naudojamų plotų nustatymo” patvirtino du paplūdimius:

  1. Germanto ežero paplūdimys (Telšių seniūnija);
  2. Lūksto ežero paplūdimys (Varnių seniūnija).

Šiemet, maudymosi sezono metu, vandens mėginiai buvo imami iš Masčio (dviejų vietų) ir Ilgio ežerų, bei Viešvėnų ir Degaičių tvenkinių.  

Maudyklų vandens kokybės tyrimai buvo pradėti gegužės 26 dieną ir reguliariai atliekami 2 kartus per mėnesį (birželis, liepa, rugpjūtis) iki rugsėjo 8-osios Germanto ir Lūksto ežero paplūdimiuose bei kartą per mėnesį dviejose Masčio ežero vietose, Ilgio ežere, Viešvėnų ir Degaičių tvenkinių paplūdimiuose. Vandens tyrimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

Telšių rajono maudyklų vandens kokybės rezultatai pateikti 8 lentelėse:

1 lentelė: 2023 m. gegužės 26 d. Telšių rajono maudyklų vandens stebėjimo rezultatai

Eil. Nr.Maudyklos pavadinimasMikrobiologiniai parametraiNuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)
1.Germanto ežero paplūdimys3,02,0Nėra
2.Lūksto ežero paplūdimys3,07,5Nėra
3.Masčio ežeras, ties Butkų Juzės g.1616Nėra
4.Masčio ežeras, Zakso kalnu9,06,2Nėra
5.Viešvėnų tvenkinys8,05,1Nėra
6.Ilgio ežero paplūdimys3,01,0Nėra
7.Degaičių tvenkinys<1,09,7Nėra

2 lentelė: 2023 m. birželio 9 d. Telšių rajono maudyklų vandens stebėjimo rezultatai

Eil. Nr.Maudyklos pavadinimasMikrobiologiniai parametraiNuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)
1.Germanto ežero paplūdimys<135Nėra
2.Lūksto ežero paplūdimys<151Nėra

3 lentelė: 2023 m. birželio 30 d. Telšių rajono maudyklų vandens stebėjimo rezultatai

Eil. Nr.Maudyklos pavadinimasMikrobiologiniai parametraiNuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)
1.Germanto ežero paplūdimys<1,0<1,0Nėra
2.Lūksto ežero paplūdimys7,05,2Nėra
3.Masčio ežeras, ties Butkų Juzės g.27140Nėra
4.Masčio ežeras, Zakso kalnu23110Nėra
5.Viešvėnų tvenkinys212,0Nėra
6.Ilgio ežero paplūdimys264,1Nėra
7.Degaičių tvenkinys5,014Nėra

4 lentelė: 2023 m. liepos 14 d. Telšių rajono maudyklų vandens stebėjimo rezultatai

Eil. Nr.Maudyklos pavadinimasMikrobiologiniai parametraiNuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)
1.Germanto ežero paplūdimys7,011Nėra
2.Lūksto ežero paplūdimys5,08,4Nėra

5 lentelė: 2023 m. liepos 28 d. Telšių rajono maudyklų vandens stebėjimo rezultatai

Eil. Nr.Maudyklos pavadinimasMikrobiologiniai parametraiNuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)
1.Germanto ežero paplūdimys<1,02,0Nėra
2.Lūksto ežero paplūdimys5,041Nėra
3.Masčio ežeras, ties Butkų Juzės g.9613Nėra
4.Masčio ežeras, Zakso kalnu7829Nėra
5.Viešvėnų tvenkinys1604,9×100Nėra
6.Ilgio ežero paplūdimys<1,03,1Nėra
7.Degaičių tvenkinysAptikta4,1Nėra

6 lentelė: 2023 m. rugpjūčio 11 d. Telšių rajono maudyklų vandens stebėjimo rezultatai

Eil. Nr.Maudyklos pavadinimasMikrobiologiniai parametraiNuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)
1.Germanto ežero paplūdimys<1,03,1Nėra
2.Lūksto ežero paplūdimys142,1Nėra

7 lentelė: 2023 m. rugpjūčio 25 d. Telšių rajono maudyklų vandens stebėjimo rezultatai

Eil. Nr.Maudyklos pavadinimasMikrobiologiniai parametraiNuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)
1.Germanto ežero paplūdimys152,0Nėra
2.Lūksto ežero paplūdimys2111Nėra
3.Masčio ežeras, ties Butkų Juzės g.113,1Nėra
4.Masčio ežeras, Zakso kalnu113,1Nėra
5.Viešvėnų tvenkinys6,07,4Nėra
6.Ilgio ežero paplūdimys4,01,1Nėra
7.Degaičių tvenkinys9,04,1Nėra

8 lentelė: 2023 m. rugsėjo 8 d. Telšių rajono maudyklų vandens stebėjimo rezultatai

Eil. Nr.Maudyklos pavadinimasMikrobiologiniai parametraiNuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)
1.Germanto ežero paplūdimys5,0<1,0Nėra
2.Lūksto ežero paplūdimys6,01,0Nėra
3.Masčio ežeras, ties Butkų Juzės g.117,4Nėra
4.Masčio ežeras, Zakso kalnu7,05,2Nėra
5.Viešvėnų tvenkinys3,02,0Nėra
6.Ilgio ežero paplūdimys119,8Nėra
7.Degaičių tvenkinys5,03,2Nėra

Iš viso per maudymosi sezoną Telšių rajono savivaldybės paplūdimiuose buvo atlikta 41 mikrobiologinis tyrimas ir vienas papildomas tyrimas, nes tyrimų rezultatai parodė, kad liepos 27 d. paėmus vandens tyrimus iš Viešvėnų tvenkinio žarninių enterokokų skaičius viršijo leistinas higienos normos ribas. Apie vandens taršą gyventojai buvo informuoti ir kol bus atlikti papildomi tyrimai nerekomenduota maudytis. Po pakartotinių tyrimų vanduo buvo švarus. Kiti maudyklų vandens kokybės rodikliai atitiko Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (TAR, 2018-01-25, Nr. 1091) reglamentuotus vandens kokybės reikalavimus ir juose maudytis buvo galima.

2023 metais maudyklų vandens kokybės rodikliai atitiko Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuotus vandens kokybės reikalavimus ir juose maudytis buvo galima.

Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų liekanų per maudymosi sezoną nebuvo pastebėta.

Vadovaujantis Lietuvos Higienos normomis HN 92:2018 “Paplūdymiai ir jų maudyklų vandens kokybė”, 4 priedu, vieną kartą per mėnesį iki maudymosi sezono pradžios ir kas mėnesį maudymosi sezono metu buvo tiriamas paplūdimių smėlis (gegužės 26 d., birželio 30 d., liepos 28 d., rugpjūčio 25 d.). Kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.

Pasidomėti maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio kokybe galima Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro internetiniame puslapyje www.telsiurvsb.lt, fb paskyroje TelsiurajonoVSB, Telšių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.telsiai.lt, bei Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinėje svetainėje www. smlpc.lt .

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status