Telšių rajono savivaldybės VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Visuomenės psichikos sveikata

 Bazinės visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugos:

Psichologo paslaugos

Nemokamos psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos. Teikiamos individualios psichologo konsultacijos ir grupiniai psichikos sveikatą gerinantys ir padedantys ją išsaugoti užsiėmimai.

>>>Informacija ir registracija

Paslaugą koordinuoja:
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą
Dovilė Pocienė,
Tel. + 37060984701
El. p. dovile.pociene@telsiurvsb.lt

Priklausomybės konsultavimo paslaugos

Priklausomybių konsultanto konfidenciali pagalba rizikingai ir žalingai alkoholį vartojančiam asmeniui ar jo artimajam. Konsultantas įvertina konkrečios teiktinos pagalbos poreikį, motyvuoja, palaiko, suteikia informaciją, kaip keisti alkoholio vartojimo sukeltą rizikingą elgseną, padeda spręsti įvairias socialines, teisines, sveikatos ir kitas problemas.

>>>Informacija ir registracija

Paslaugą koordinuoja:
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą
Dovilė Pocienė,
Tel. + 37060984701
El. p. dovile.pociene@telsiurvsb.lt

Ankstyvosios intervencijos programa

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

>>>Informacija ir registracija

Paslaugą koordinuoja:
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą,
Kamilė Marija Šiušė,
Tel. + 37060984701
El. p.  kamile.siuse@telsiurvsb.lt

Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai

Nemokami mokymai skirti didinti mokyklų darbuotojų kompetenciją psichikos sveikatos srityje. Mokymų metu gerinamos mokyklų darbuotojų žinios apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinami jų gebėjimai praktiškai pritaikyti žinias. Didinamas supratimas apie psichikos sveikatą, reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais.

>>>Informacija ir registracija

Kviečiame Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklas dalyvauti Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymuose.

Mokymų tikslas – didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą, reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais.

Specialistų komanda (psichologai, psichoterapeutai, supervizoriai ir socialiniai pedagogai) pirmojo mokymų užsiėmimo su grupe metu aptaria aktualias mokyklai problemas, susijusias su vaikų psichikos sveikata, ir sudaro preliminarų tolesnių mokymų planą. Plane nurodomos grupei aktualios problemos, kurios bus nagrinėjamos konsultacijų metu.

Veikla vykdoma vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu (2020 m. rugsėjo 28 d. Nr. V-2131) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-523 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Paslaugą koordinuoja:
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą
Dovilė Pocienė,
Tel. + 37060984701
El. p. dovile.pociene@telsiurvsb.lt

Baziniai savižudybių prevencijos mokymai

Nemokami mokymai, kuriuose savižudybių prevencijos mokymų instruktoriai moko bendruomenės narius atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir kaip paskatinti bendruomenės narius, mąstančius apie savižudybę, kreiptis psichologinės pagalbos.

>>>Informacija ir registracija

Baziniai savižudybių prevencijos mokymai – mokymai, per kuriuos savižudybių prevencijos mokymų instruktorius moko bendruomenės narius atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir paskatinti kreiptis psichologinės pagalbos.

Baziniai mokymai skirti asmenims nuo 16 metų amžiaus.

Bazinių mokymų trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos, iš kurių bent 1 valanda yra skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti.

Baziniai mokymai vykdomi 10–20 asmenų grupei.

Bazinių mokymų programą sudaro šios savižudybių prevencijos temos:

  • Mitai ir faktai apie savižudybes. Savižudybės rizikos ženklai ir jų atpažinimas.
  • Ryšio su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu užmezgimo pagrindai. Emocinės paramos teikimas ir svarba.
  • Pagalbos teikėjų vaidmuo ir identifikavimas bendruomenėje (vadovaujantis LR SAM 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-859 „Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”).
  • Psichologinės pagalbos galimybės Lietuvoje.
  • Praktinis situacijų modeliavimas ir įgūdžių formavimas bei tobulinimas: savižudybės rizikos ženklų atpažinimo, ryšio užmezgimo su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu ir nukreipimo pagalbai.

Bazinių mokymų metu pateikiama tik mokslo ar praktikos įrodymais pagrįsta informacija.

Bazinių mokymų turinys adaptuojamas pagal mokymų tikslinę grupę.

Veikla vykdoma vadovaujantis LR SAM 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-2298 „Dėl savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Socialinio recepto iniciatyva

Norite turiningai praleisti laisvalaikį, pabendrauti ir susirasti bendraminčių? O gal atrasti jums įdomią kultūros, sveikatingumo ar kitą veiklą Telšių rajone? Tada Socialinio recepto iniciatyva – kaip tik jums. Prisijunkite, dalyvaukite ir pagerinkite savo sveikatą bei nuotaiką, nes bendravimas ir įdomi veikla – geriausias vaistas nuo visų ligų. Socialinio recepto iniciatyva skirta senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims.

>>>Informacija ir registracija

Paslaugą koordinuoja:
Socialinio recepto koordinatorė,
Monika Jurgutytė,
Tel.  + 37060984701
El. p. monika.jurgutyte@telsiurvsb.lt 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status