Telšių rajono savivaldybės VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Telšių rajono maudyklų vandens monitoringas 2023 metais

     Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad Telšių rajone 2023 m. maudymosi sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d.) bus atliekami Germanto, Lūksto, Ilgio ir Masčio ežerų bei Viešvėnų ir Degaičių tvenkinių vandens kokybės ir smėlio parazitologiniai tyrimai. Tyrimai atliekami vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (TAR, 2018-01-25, Nr. 1091). Tyrimus atlieka Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius.

     Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad Telšių rajono maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio stebėsena vykdoma pagal suderintą Telšių rajono savivaldybės maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio tyrimų kalendorinį 2023 metų grafiką:

Eil. Nr.Vandens telkiniai, kurie bus tiriamiMėginio paėmimo data
  gegužėbirželislieparugpjūtisrugsėjis
1.Germanto ežero paplūdimys (mikrobiologiniai tyrimai)2609301428112508
2.Lūksto ežero paplūdimys (mikrobiologiniai tyrimai)2609301428112508
3.Masčio ežeras, ties Butkų Juzės g. (mikrobiologiniai tyrimai)26 30 28 2508
4.Masčio ežeras, ties Zakso kalnu (mikrobiologiniai tyrimai)26 30 28 2508
5.Viešvėnų tvenkinio paplūdimys (mikrobiologiniai tyrimai)26 30 28 2508
6.Ilgio ežero paplūdimys (mikrobiologiniai tyrimai)26 30 28 2508
7.Degaičių tvenkinys (mikrobiologiniai tyrimai)26 30 28 2508
Parazitologiniai smėlio tyrimai
1.Germanto ežero paplūdimys26302825
2.Lūksto ežero paplūdimys26302825
3.Masčio ežeras, ties Butkų Juzės g.26302825
4.Masčio ežeras, ties Zakso kalnu26302825
5.Viešvėnų tvenkinio paplūdimys26302825
6.Ilgio ežero paplūdimys26302825
7.Degaičių tvenkinio paplūdimys26302825

     Informuojame, kad 2023 m. gegužės 26 d. buvo paimti Germanto, Lūksto, Ilgio ir Masčio ežerų bei Viešvėnų ir Degaičių tvenkinių maudyklų vandens ir paplūdimio smėlio mėginiai ir atlikti laboratoriniai tyrimai. Tyrimų rezultatai parodė, kad visų maudyklų vandens kokybės rodikliai atitinka Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuotus vandens kokybės reikalavimus ir juose maudytis galima, o paplūdimių smėlyje ir žaidimų aikštelėse kirmėlių kiaušinėlių ir lervų neaptikta. Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų bei vandens žydėjimo nepastebėta.

     Kiti vandens mėginiai bus imami 2023 m. birželio 9 d., o paplūdimių smėlio – 2023 m. birželio 30 d.   

     Pasidomėti maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio kokybe galima:

– Telšių r. sav. visuomenės sveikatos biuro internetiniame puslapyje www.telsiurvsb.lt;

– facebook paskyroje Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;

– Telšių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.telsiai.lt;

– Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinėje svetainėje www.smlpc.lt;

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status