Telšių rajono savivaldybės VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas

Psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos moksleiviams ir jų tėvams

Ugdymo įstaigoms bus organizuojami nuotoliniai užsiėmimai (klasės valandėlės) 5 – 11 klasių mokiniams bei teikiamos individualias psichologines konsultacijas mokiniams ir jų tėvams (globėjams). Paslaugos teikiamos vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 dienos įsakymu Nr. V-1733 “Dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” ir vėlesnėmis įsakymo redakcijomis.
Užsiėmimus (klasės valandėles) bei individualias konsultacijas ves sveikatos psichologijos magistrė, turinti antrą psichologo kvalifikacinę kategoriją, Agnė Burkauskaitė.
Vienos klasės valandėlės trukmė: 2 akademinės val. (su pertrauka) vieną kartą savaitėje/ arba du savaitiniai užsiėmimai po 1 ak. val.
Grupės dydis: iki 13 mokinių.
Vienai grupei skirta: 8 ak. val.
Mokymų temos: emocijų atpažinimas ir išraiškos, streso valdymo praktiniai užsiėmimai, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai.
Vienos individualios konsultacijos (mokiniams ir jų tėvams /globėjams) trukmė: 1 ak val.
Vienam asmeniui teikiamos ne daugiau kaip 5 individualios konsultacijos.
Nuotolinės klasės valandėlės bei individualios konsultacijos vyks „Zoom“ platformoje.
Teikiant paslaugas (klasės valandėlės ir individualios konsultacijas) vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas.

„Aš vardas pavardė, sutinku, kad mano vaikui (globotiniui) vardas pavardė, gimimo data būtų teikiama sveikatos psichologės Agnės Barkauskaitės individuali konsultacija nuotoliniu būdu. Tėvų kontaktai: telefono numeris, elektroninis paštas.“

„Dalyvaujančių klasės valandėlėse vaikų tėvų/globėjų sutikimai perduodami klasės auklėtojui; sutikimas individualiai konsultacijai pateikiamas konsultuojančiam psichologui el. paštu: rita@pigrupe.eu.

Atsakingi kontaktiniai asmenys: Rita Radzevičienė (klasės valandėlių tvarkaraščių derinimas): Mob.: +370 67189554; el.paštas: rita@pigrupe.eu
Agnė Burkauskaitė (individualių konsultacijų mokiniams ir jų tėvams registravimas): Mob.: +37061636195; el.paštas: agnieskab@gmail.com

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status